Met respect en fatsoen, luisteren naar elkaar, maak je veel onderwerpen bespreekbaar. De onderwerpen waarover gesproken wordt, worden minder en minder. Polarisatie, het proces waarbij de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden, waardoor groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Praat met elkaar, luister naar elkaar in een stad van 185 nationaliteiten en de directheid van een Amsterdammer.

Verschillen soms blijven bestaan maar Amsterdam is van ons allen.

Het opnieuw kauwen op uitgekauwde onderwerpen zal niet gebeuren of er moeten nieuwe ontwikkelingen zijn. Waarom wordt er zo weinig gesproken over mensenhandel, vrouwenhandel en seksueel geweld. Waarom wordt er zo weinig gesproken met de beleidbepalers. De kracht van Amsterdam was en zal altijd blijven zijn, felle discussies, verschillende meningen maar altijd met respect en fatsoen.

Wat weten wij werkelijk over de woningnood in Amsterdam, wat weten wij, ja wat weten wij.