In 1975 was Amsterdam precies 7 eeuwen oud. Dat werd groots gevierd. De toenmalige Gemeentegiro gaf het ‘Amsterdam 700 centenboek’ uit, gemaakt door Jos Houweling. Het boek staat vol met smoezelige en wonderlijke straatbeelden.