RTV Amsterdam is een beschermde naam van BrainBoxx BV, een bedrijf van Peter van der Lichte. Meer over mij www.petervanderlichte.nl

VOG verklaringen staan bij www.petervanderlichte.nl

Altijd in voor een gesprek, een kopje koffie of ideeën die buiten het standaard gebied vallen. Oog voor de samenleving en ook oog voor jou.